OKInformujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Kooperujemy z kilkoma innymi firmami z branży ochrony, zapewniając sobie w ten sposób dużą elastyczność i mobilność oraz możliwość szybkiego wsparcia w momencie zagrożenia na ochranianych obiektach.

"FORT-POL" zatrudnia i współpacuje na podstawie wieloletnich umów z koncesjonowanymi projektantami oraz firmami zajmującymi się:

 • projektowaniem, montażem i konserwacją elektronicznych systemów zabezpieczeń (alarmowych, telewizji przemysłowej, kontroli i dostępu, przeciwpożarowych)
 • monitorowaniem lokalnych systemów alarmowych, drogą radiową i po łączach telefonicznych
 • interwencją załóg szybkiego reagowania
 • konwojowaniem i usługami inkaso
 • montażem krat, drzwi i zamków specjalistycznych

Nasza firma aktualnie specjalizuje się głównie w fizycznej ochronie obiektów i jest w stanie podjąć się skutecznego i fachowego zabezpieczenia Waszej Siedziby. Możemy przeznaczyć do tego zadania doświadczonych i kulturalnych pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie swojej profesji. Pracownicy ochrony są umundurowani i wyposażeni stosownie do specyfiki obiektów (w broń palną lub gazową, środki bezpośredniego przymusu, środki łączności radiowej). Utrzymują łączność radiową pomiędzy sobą oraz bazą. Ochrona jest wykonywana zgodnie ze szczegółową instrukcją opracowaną przez Dział Ochrony i zaakceptową przez zleceniodawcę.
Funkcjonowanie ochrony koordynują inspektorzy Działu Ochrony, którzy są zobowiązani do stałej kontroli stanu zabezpieczenia obiektów. Czujnośc agentów i jakość ochrony podnoszą instalowane standardowo w chronionych obiektach elektroniczne systemy przycisków rejestrujących wykonywane obchody.

Wsparcie dla agentów ochrony stanowią załogi patroli interwencyjnych wzywane w sytuacjach szczególnego zagrożenia za pośrednictwem radiotelefonu, kieszonkowego pilota przeciwnapadowego lub przez aktywację lokalnego systemu zainstalowanego w chronionym obiekcie. Załogi interwencyjne docierają na wezwanie w bardzo krótkim czasie, ściśle określonym w zawartej Umowie Ochrony. Znajomość topografii obiektów umożliwia im sprawne podjęcie akcji.

Każdy ochraniany obiekt jest systematycznie kontrolowany przez inspektora nadzoru wyznaczanego przez Biuro Ochrony.

Kontrole są nieregularne i są wykonywane zarówno w godzinach dziennych jak i nocnych poparte wpisami do książki obiektowej prowadzonej przez pracowników ochrony jak i dozoru. Zleceniodawca ma możliwość kontroli w/w książki obiektowej, a także dokonywania wpisów dotyczących wydanych poleceń.

Każdy obiekt przyjęty do ochrony zostaje poddany szczegółowej analizie, sporządzamy plan ochrony obiektu lub instrukcję postępowania, którą akceptuje zleceniodawca. W zależności od ochranianego obiektu instalujemy także systemy wspomagające pracę agentów:

 • system antywłamaniowy w technologii GSM lub radiolinii
 • system obchodowy - rejestracja elektroniczna częstotliwości prowadzonych kontroli najbardziej zagrożonych miejsc
 • telefoniczne łącze GSM do koordynacji działań ochrony
 • środki łączności radiowej

Przyjęcie obiektu do ochrony wiąże się z zatrudnieniem nowych osób. Ze względu na wysoki poziom świadczonych przez naszą firmę usług na nowy, ochraniany obiekt przenosimy doświadczoną kadrę, która sprawdziła się i jest gotowa do realizacji zadań ochronnych.
Stopniowo wprowadzamy nowe osoby, które podlegają obowiązkowym szkoleniom wewnętrznym oraz przeszkoleniu praktycznemu na obiekcie przez doświadczonych pracowników naszej firmy.

Kandydaci na pracowników naszej firmy zobowiązani są:

 • złożyć komplet dokumentów przebiegu parcy zawodowej
 • złożyć zaświadczenie o niekaralności
 • przejść badania psychologiczne
 • złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • przejść szkolenie z zakresu przeciw pożarowego i BHP
 • podpisać oświadczenie o przestrzeganiu tajemnicy służbowej

Nadzór nad pracą działu ochrony sprawują osoby posiadające licencję pracownika ochrony II-ego stopnia (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Art.27), posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie zabezpieczenia obiektów. Osoby te są związane z branżą ochrony od początku lat 90-tych, kiedy to powstało zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.

Na stanowiskach kierowniczych zatrudniamy doświadczonych fachowców z zakresu planowania, organizacji i zabezpieczenia osób i mienia.

Nasza firma posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej. Posiadamy referencje od właścicieli chronionych przez nas firm.

Przedsiebiorstwo handlowo-uslugowe Fort-Pol Sp. z o.o.
ul. Powsinska 106 lok. 8, 02-903 Warszawa
tel./fax: /22/ 651 78 82
kom.: 602 399 510, 602 611 354
email: biuro@fortpol.pl

Wykonanie: AGINUS